Lærere og pædagoger


Lærere og pædagoger

Individuel coaching af lærere og pædagoger

Coachingarbejdet kan tage afsæt i et eller flere
af nedenstående områder:

  • udvikle bevidsthed om egne styrker og begrænsninger
  • udvikle bevidsthed om personligt udtryk, stemmeføring, kropssprog og verbalsprog m.v. med henblik på f.eks. at håndtere disciplinære og kommunikative udfordringer i den pædagogiske praksis
  • udvikle relations- og ledelseskompetencer
  • identificere specifikke problemer, den enkelte oplever (eller frygter at opleve) i praksis
  • at håndtere stress og tidspres


Form: .......... Individuel coaching
Varighed: ... 1,5 time
Pris: ............ kr. 600.-
Sted: .......... Aftales


Ring gerne for en uforpligtende samtale.


Se også under Skoler


Coaching som støtte til nyuddannede lærere


Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis 25.10.08

Medierne omtaler hyppigt lærernes vanskeligheder.
Specielt nyuddannede søger ofte hurtigt væk.
Coaching kan være en støtte under den svære begyndelse.

Jeg har specialiseret mig i at coache dem,
der arbejder med eller er under uddannelse.


Kurser i musik


Indskolingskursus

Få inspiration på musikfaglige kurser

Via Forlaget Solo udbyder jeg en række kurser indenfor musikfaget - for eksempel om børns sanglige udvikling, og om hvordan man imødegår falsksyngeri, om børns rytmiske og motoriske udvikling eller om rytme og percussionarbejde med børn. Hvad er musikalitet, og hvordan får man 25 elever med forskellige forudsætninger til at spille sammen?

Såvel musiklærere i folkeskolen som pædagoger og musikskole-
lærere kan få styrket de sanglige og musikalske kompetencer.

Få mere at vide her