Musikskoler


Har du øvet dig?

Musikskoler, der ønsker at styrke lærernes undervisningspraksis, kan få stort udbytte
af kurset 'Har du øvet dig?'

Alle instrumentallærere oplever før eller siden elever, der enten ikke udvikler sig, ikke øver sig – eller simpelthen stopper, fordi de har mistet motivationen, perspektivet eller lysten.

Elever, der får konkrete træningsredskaber, vil udvikle sig hurtigere og bedre. Lærere, der kan motivere til en bevidst og villet indsats hos eleven, har større chance for, at eleven får
ejerskab til egen udvikling.

Og det kan læres!


Med afsæt i enkle coach-redskaber giver kurset 'Har du øvet dig?'
konkrete værktøjer til at arbejde med:

  • at sætte mål for og med eleven
  • at give feedback, der udvikler
  • at styrke motivation og træning
  • at forbedre præstationer


Få inspiration til din undervisning - eller bliv udfordret på din pædagogiske praksis.


Varighed: ......... 5 timer
Antal deltagere: max. 20
Tid: ................... efter aftale
Pris:................... kr. 5.000,- + moms, kørselstid (200,- kr./time) og kørsel efter statens takster.


Ring eller skriv for nærmere information – og fortæl om jeres behov.


Kurser i musik


Indskolingskursus

Få inspiration på musikfaglige kurser

Via Forlaget Solo udbyder jeg en række kurser indenfor musikfaget - for eksempel om børns sanglige udvikling, og om hvordan man imødegår falsksyngeri, om børns rytmiske og motoriske udvikling eller om rytme og percussionarbejde med børn. Hvad er musikalitet, og hvordan får man 25 elever med forskellige forudsætninger til at spille sammen?

Såvel musiklærere i folkeskolen som pædagoger og musikskole-
lærere kan få styrket de sanglige og musikalske kompetencer.

Få mere at vide her